Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015 ...

Δεκ 19 , 2015 από

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΙΑ´ 9 – 10 9 Πίστει παρῴκησεν εἰς γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς...

διαβαστε περισσοτερα

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015 R...

Νοέ 28 , 2015 από

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Ε´ 8 – 19 8 ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ· ὡς...

διαβαστε περισσοτερα

Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 R...

Νοέ 20 , 2015 από

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Δ´ 1 – 7 1 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ,...

διαβαστε περισσοτερα

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015 R...

Νοέ 14 , 2015 από

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Β´ 14 – 22 14 αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας...

διαβαστε περισσοτερα

Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015 ̵...

Νοέ 7 , 2015 από

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Β´ 2 – 10 2 εἰ γὰρ ὁ δι’ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος...

διαβαστε περισσοτερα

Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015 Ε...

Οκτ 31 , 2015 από

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ ΙΒ´ 27 – 31 27 Ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ...

διαβαστε περισσοτερα

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015 R...

Οκτ 24 , 2015 από

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Β´ 16 – 20 16 εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ...

διαβαστε περισσοτερα

Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015 R...

Οκτ 17 , 2015 από

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ Δ´ 5 – 11 5 Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν...

διαβαστε περισσοτερα

Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015 Δ&#...

Οκτ 10 , 2015 από

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ Γ´ 8 – 15 8 Πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε...

διαβαστε περισσοτερα

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015 – ...

Σεπ 19 , 2015 από

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Β´ 16 – 20 16 εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ...

διαβαστε περισσοτερα